KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Bilgilendirme Metni

Bu KVKK Bilgilendirme Metni, Country Holiday Village olarak müşterilerimizin, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve diğer ilgili tarafların kişisel verilerinin işlenmesi ve korunması hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusu

Country Holiday Village, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla hareket eder ve bu kapsamda aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden ulaşılabilir:

Adres: Bayraklıdede Mah. Selçuk Blv. No:40 C İç Kapı No: 1 Kuşadası / Aydın
E-posta: info@countryholidayvillage.com
Telefon: 0256 633 46 46

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Country Holiday Village, aşağıdaki amaçlarla kişisel verilerinizi işleyebilir:

 • Misafir ilişkileri yönetimi
 • Rezervasyon işlemleri ve konaklama hizmetlerinin sunumu
 • Talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi
 • Pazarlama ve tanıtım faaliyetleri
 • İş başvurularının değerlendirilmesi
 • İlgili mevzuat gereğince yükümlülüklerin yerine getirilmesi

3. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

Kişisel veriler, işlenme amacının gerektirdiği süre kadar saklanacak ve bu süre sonunda silinecektir. Ancak, ilgili mevzuatın öngördüğü saklama süreleri dâhilinde kişisel verilerin saklanması sağlanacaktır.

4. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin işlenme şartlarına uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

5. İletişim ve Başvuru

KVKK kapsamında haklarınızı kullanmak için yazılı olarak başvurabilirsiniz. Başvurularınızı aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşarak yapabilirsiniz:

Adres: Bayraklıdede Mah. Selçuk Blv. No:40 C İç Kapı No: 1 Kuşadası / Aydın
E-posta: info@countryholidayvillage.com
Telefon: 0256 633 46 46

6. Değişiklikler

Country Holiday Village, bu KVKK Bilgilendirme Metni’nde her zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle, bu belgeyi düzenli olarak kontrol etmeniz önerilir.